USG piersi

Rak piersi jest jednym z najczęściej wykrywanych nowotworów u kobiet. Profilaktyka pozwala na wczesne jego wykrycie i wyleczenie. Dlatego tak ważne jest, aby kobiety przeprowadzały comiesięczne samobadanie piersi, wykonywały badanie USG, poddawały się cyklicznym badaniom mammograficznym, które pozwalają wykryć nawet niewielkie zmiany.

Badaniu ultrasonograficznemu piersi powinna poddać się każda kobieta. Pierwsze badanie piersi najlepiej wykonać ok. 20. roku życia. Warto je przeprowadzać regularnie, przynajmniej raz w roku. Wykonywanie tego badania z większą częstotliwością jest zalecane jeśli kobieta jest w grupie zwiększonego ryzyka (w rodzinie zdiagnozowane są przypadki raka piersi, przebyty w przeszłości nowotwór piersi, obecna mutacja genu BRCA1 lub BRCA2). Bez przeszkód może być również wykonane u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Jakakolwiek niepokojąca zmiana (guzek, zmiana na skórze piersi, wyciek z brodawki, powiększone pachowe węzły chłonne) wykryta przez pacjentkę podczas samobadania piersi jest wskazaniem do natychmiastowej diagnostyki ultrasonograficznej.
USG piersi najlepiej wykonać w pierwszej połowie cyklu miesiączkowego.

USG piersi jest badaniem bezbolesnym, nieinwazyjnym, nie wymaga specjalnego przygotowania, trwa około 10-15 minut. Podczas badania ocenia się strukturę gruczołu sutkowego, węzły chłonne dołów pachowych, szerokość przewodów mlekowych oraz poszukuje się ewentualnych zmian patologicznych (ocena twardości, wielkości, kształtu oraz struktury tych zmian) Badanie wykrywa zarówno łagodne zmiany jak i nowotwory złośliwe, pozwala rozpoznać torbiele, włókniakogruczolaki oraz mastopatię piersi. Każdy wynik badania USG zakończony jest oceną zmian w piersi za pomocą skali BIRADS. Jeśli w wyniku badania zostaną wykryte podejrzane zmiany pacjentka zostanie skierowana na biopsję piersi w celu dalszej diagnostyki.