Krzysztof Arabski

Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1994 r. (Śląska Akademia Medyczna).  Po ukończeniu staży specjalizacyjnych w 2002 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Obszar szczególnych zainteresowań zawodowych to ginekologia operacyjna i jej odmiany małoinwazyjne.

Techniki operacyjne doskonalił pracując w Klinice Ginekologii i Położnictwa w Zabrzu. Obecnie jest Ordynatorem oddziału ginekologiczno – położniczego Szpitala w Knurowie.

Operacje laparoskopowe i pochwowe wykonuje od 20 lat uczestnicząc w licznych szkoleniach kierunkowych. Aktualnie większość operacji z przyczyn nieonkologicznych wykonuje na drodze minimalnie inwazyjnej.

Od ukończenia studiów jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologii, obecnie Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.