USG PRENATALNE

Badania prenatalne

Na czym polega badanie prenatalne w I trymestrze?

Jest to kilka badań skojarzonych ze sobą, które pozwalają na potwierdzenie lub wykluczenie dużych wad płodu, ocenę ryzyka wystąpienia aberracji chromosomalnych, a także ocenę kariotypu płodu. Do badań tych należy: ultrasonografia, badanie biochemiczne (free ß-HCG, PAPP-A), badanie inwazyjne (biopsja trofoblastu, amniopunkcja).

Optymalny wiek ciążowy dla pierwszego badania prenatalnego zawiera się między 110-13+6 tygodniem ciąży, długość ciemieniowo-siedzeniowa (CRL) musi się mieścić między 45 a 84mm. Poza stwierdzeniem ciąży żywej, można określić jej dokładny wiek, stwierdzenie obecności dużych wad płodu, a w ciąży mnogiej ocena ilości płodów, kosmówkowości.

Dodatkowo ocena i pomiar markerów I trymestru pozwala na ocenę ryzyka aberracji chromosomalnych.

Do markerów tych należy: przezierność karkowa, kość nosowa, przepływ w przewodzie żylnym, zastawka trójdzielna, kąt szczękowo - twarzowy. 

W naszej poradni proponujemy wszystkim kobietom ciężarnym kompleksowe badanie prenatalne zgodne ze standardami Fetal Medicine Foundation oraz rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. W ramach Programu Badań Prenatalnych finansowanych ze środków NFZ od 1 stycznia 2011 wykonujemy te badania nieodpłatnie dla kobiet z grupy podwyższonego ryzyka, które otrzymają skierowanie od lekarza prowadzącego zawierającego jedno z następujących wskazań:

  • Wiek matki powyżej 35 lat;
  • Wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka
  • Stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka
  • Stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową
  • Stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu

Schemat badań prenatalnych w 110-13+6 tygodniu ciąży jest następujący: badanie USG z pomiarem przezierności karkowej (NT), oceną kości nosowej (NB) oraz badanie biochemiczne (free ß-HCG, PAPP-A). Parametry te pozwalają na ocenę ryzyka aberracji chromosomalnych (zespół Downa, Pataua, Edwardsa). W razie wystąpienia ryzyka podwyższonego – porada genetyczna i badania inwazyjne.

Określenie ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych i wykrycie wielu wad rozwojowych we wczesnym okresie ciąży pozwala na bezpieczne prowadzenie ciąży i umożliwia podjęcie leczenia już w czasie życia płodowego. Pozwala także rodzicom dziecka przygotować się do natychmiastowego wdrożenia specjalistycznej opieki medycznej po jego urodzeniu.

W naszej poradni pacjentka, oraz osoba towarzysząca ma możliwość obserwowania całości badania na dodatkowym 42 calowym telewizorze. Istnieje również możliwość nagrania badania na pendrive.

Badanie prenatalne w II trymestrze

Głównym celem badania w połowie ciąży jest wykrycie anomalii rozwojowych. Podczas badania USG bardzo dokładnie zostanie oceniony płód, od czubka głowy, po stopy.
Ma to na celu szczegółową ocenę anatomii, położenia płodu, jego wzrastanie oraz ocena pępowiny, łożyska a także objętości wód płodowych.

Standardowo badanie w 20 tygodniu ciąży wykonywane jest w technice 2D. Jest to aktualnie metoda najdokładniejsza w wykrywaniu ewentualnych anomalii. Dodatkowo można wykonać badanie w technice 3D i 4D, co pozwala na trójwymiarową wizualizację płodu.

Badanie w drugim trymestrze trwa od 10 do 40 minut. Najczęściej pozwala na dokładną ocenę anatomii. Czasami warunki badania nie pozwalają na szczegółowe obejrzenie niektórych szczegółów anatomicznych. Niekorzystne położenie, zbyt duża ruchliwość płodu lub otyłość ciężarnej. W takiej sytuacji może zaistnieć konieczność powtórzenia badania.

Większość badań USG nie wykazuje żadnych zmian i potwierdza, że dziecko rozwija się normalnie. Większość dzieci jest zdrowa. Nie zawsze badanie USG z całą pewnością potwierdzi lub wykluczy obecność jakiegoś problemu. Nie każda wada może zostać wychwycona przez badanie USG w połowie ciąży. Oznacza to, że w niewielkiej liczbie przypadków dzieci rodzą się
z anomaliami, chociaż obraz USG był prawidłowy. Poważne anomalie dziecka, na przykład przepuklina pępkowa są zazwyczaj wyraźnienie widoczne na obrazie ultrasonograficznym. Badania USG nie są wystarczająco miarodajne w przypadku wykrywania niektórych wad serca. Niektóre drobne problemy mogą oznaczać konieczność dalszej opieki i kontroli po narodzinach dziecka.

W przypadku podejrzenia lub wykrycia wady konieczna może być konsultacja genetyczna i kolejne badania, np. amniopunkcja (pobranie płynu owodniowego do badań genetycznych).

Jeżeli zostanie potwierdzone wykrycie anomalii, to w zależności od jej rodzaju może być konieczne jej monitorowanie w kolejnych badaniach USG (niektóre wady ustępują w trakcie ciąży). W nielicznych przypadkach można leczyć wady operacyjnie wewnątrzłonowo. Wreszcie, co najważniejsze wykrycie wady pozwala na zaplanowanie porodu w ośrodku klinicznym i wczesne zaplanowanie leczenia noworodka tuż po porodzie.

W naszej poradni oferujemy wykonanie USG "genetycznego" w połowie ciąży zarówno odpłatnie jak i w ramach profilaktycznego programu badań prenatalnych finansowanych przez NFZ (dla pacjentek, które otrzymają skierowanie od lekarza prowadzącego).

W naszej poradni pacjentka, oraz osoba towarzysząca ma możliwość obserwowania całości badania na dodatkowym 42 calowym telewizorze. Istnieje również możliwość nagrania badania na pendrive.

Badanie prenatalne w III trymestrze

Głównym celem badania w III trymestrze ciąży jest ocena wzrastania płodu, ocena położenia, ilości wód płodowych, ocena łożyska. W niektórych przypadkach wykonuje się także badanie dopplerowskie naczyń tętniczych płodu (tętnica środkowa mózgu, tętnica pępowinowa).

USG w 30 tygodniu ciąży pozwala na obserwację ewentualnych anomalii wykrytych wcześniej. Można ocenić ich progresję lub regresję.

Na tym etapie ciąży szczególnie ciekawe jest badanie w technice trójwymiarowej. Jeżeli tylko warunki techniczne badania są odpowiednie (położenie płodu, odpowiednia ilość wód płodowych), można bardzo dokładnie uwidocznić zarys twarzy płodu, kończyny, płeć.

W naszej poradni pacjentka, oraz osoba towarzysząca ma możliwość obserwowania całości badania na dodatkowym 42 calowym telewizorze. Istnieje również możliwość nagrania badania na pendrive.