Regulamin

Klauzula informacyjna oraz o administratorze danych osobowych

 

Dane osobowe

Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Informacje uzyskane za pośrednictwem witryny, wykorzystywane są do realizacji świadczonych usług, jak również w celach administracyjnych i statystycznych. Podanie danych osobowych za pomocą formularzy elektronicznych jest dobrowolne

Niepodanie danych osobowych może w niektórych przypadkach uniemożliwić kontakt lub uniemożliwić zrealizowanie usługi. Z wyłączeniem sytuacji prawem przewidzianych, dane te nie są i nie będą w żaden sposób udostępniane stronom trzecim bez zgody osoby której te dane dotyczą.

Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania. W tym celu konieczne jest skontaktowanie się z administratorem serwisu za pomocą formularza kontaktowego.

Cookies (Ciasteczka)

Aby ułatwić korzystanie z serwisu, a także dla realizacji usług statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych mechanizm nim zarządzający wykorzystuje pliki tzw. "cookies". Są to krótkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Zawierają przede wszystkim nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie producenta.

Obowiązek informacyjny RODO

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest NZOZ Aramedica.pl z siedzibą w Gliwicach przy ul. Częstochowskiej 20/2 (zwany dalej administratorem).
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na świadczenie pomocy prawnej przez administratora, obowiązków prawnych nałożonych na administratora oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. F RODO.
  • Odbiorcą danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie pisemnej umowy.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy i świadczenia pomocy prawnej oraz przez okres prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji.
  • Podanie przez danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy przez administratora, obowiązków prawnych nałożonych na administratora oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń. Nie podania danych osobowych skutkować będzie niemożnością wykonania umowy przez administratora i rozwiązaniem umowy.
  • Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego.